Our Saplings

ÜRETİM PROGRAMIMIZDA YER ALAN ANAÇLAR

MAZZARD: Prynus Avium, Kuş Kirazı aynı zamanda Mazzard olarakta bilinir. Kuvvetli gelişir. Taban suyuna Mahaleb den daha toleranslıdır. Kök çürüklüğüne dayanıklıdır. Ağır topraklara birçok kiraz anacına göre daha dayanıklıdır. Kireçli topraklara fazla dayanıklı değildir. Ekonomik olarak 5-6. yaşta verim alınır. F12/1: Kuş kirazından selekte edilmiş F12/1 kuvvetli gelişir ve bütün çeşitlerle aşı uyuşması iyidir.

MAHALEP: İdris, Prunus Mahalep. Kuş kirazından daha küçük boylu ağaçlar oluşturur. Süzek, kumlu topraklarda iyi yetişir. Kireçli ve kurak topraklar için en iyi kök anacıdır. Kendine verimli çeşitlerde 3-4 yaşta verim verir. Ekonomik olarak 5-6 yaşta verim verir. Generatif yöntemlerle çoğaltması kolay olduğu için Ülkemizde en yaygınlaşmış anaç İdris ve Kuş Kirazıdır. SL-64 (Sainte Lucie 64): İdrisin SL64 adındaki klonal seleksiyonu genel özellikleri bakımından İdrise benzemekle beraber tekdüze ağaçlar meydana getirir. Sert dokulu kirazlara da vişnelere de iyi bir anaçtır.

Cab 6 P: Prunus Cerasus klonal seleksiyonudur. Yarı bodur ile kuvvetli arasında gelişir. 3. yaşında meyve verimi başlar ekonomik olarak 4. yaşta verim alınır. Vişne klonu olduğundan ağır topraklara dayanımı iyidir. Kök çürüklüğüne dayanıklıdır. Kuraklık ve kireçli topraklar gibi ağır şartlarda da dayanımı Mazzard’a göre daha iyidir.

COLT: İngiltere’de East Malling araştırma enstütüsünde geliştirilmiş Prunus avium x Prunus pseudocerasus hibritidir. Kök kanserine duyarlılığı nedeniyle ülkemizde yaygınlaşmamıştır. Bütün çeşitlerle iyi aşı uyuşması gösterir. Yarı bodur ile kuvvetli arasında gelişir. Kirece ve taban suyuna orta düzeyde dayanıklıdır. Kuraklığa zayıf-orta derecede dayanıklıdır.

MaxMa 60: Amerikada Fransız Delbart tarafından selekte edilmişlerdir. MxM serisi Prunus avium Prunus mahalep hibritidir. Yarı bodur ile kuvvetli arasında gelişir. Süzek, su tutma kapasitesi iyi, verimli topraklarda iyi yetişir. Kireçli topraklara dayanıklıdır.. Ağır topraklarda kök çürüklüğüne hassastır. 4. yaşında meyve verimi başlar ekonomik olarak 5. yaşta verim alınır.

MaxMa 14: Brokforest maxma delbard 14 MxM serisinin pek çoğundan bodurdur. Amerika ve Fransa’da yaygın kullanılmakta olup son senelerde Türkiyede’de önemli ölçüde yaygınlaşmaya başlamıştır. Yarı bodur gelişir ve SL-64’den daha hızlı verime gelir. Ağaç büyüklüğü F12’nin % 40-60’ı arasındadır. Süzek, su tutma kapasitesi iyi, verimli topraklarda iyi yetişir. Kireçli topraklara dayanıklıdır.. Ağır topraklarda kök çürüklüğüne hassastır. 3. yaşında meyve verimi başlar ekonomik olarak 4. yaşta verim alınır.

Oblacinska: Balkan ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Prunus cerasus seleksiyonudur. Bugünkü Sırbistan sınırları içinde yer alan Prokupile’ye yakın Oblacina ve civarındaki diğer köylerden gelmiştir. Klasik anaçların yarısından az taç yapar. Bodur anaç özellikleri gösterir. Seyrek dikimde dönüme 67 ağaç dikilebilir sık dikimde ise dönümde 100 ağaca kadar kullanılabilir. Kirece, taban suyuna, kuraklığa dayanıklıdır. Erken verime yatar.

P-HL C: Holovously meyvacılık araştırma ve islah enstitüsü tarafından geliştirilmiş Çekoslavakya orijinli hibrid anaçtır. Özellikle doğu Avrupada yaygın olarak kullanılmaktadır. Prunus avium X Prunus cerasus klonal seleksiyonudur. Verimi teşvik eden bodur bir anaçtır. Sulak alana ihtiyaç duyar. Taban suyuna direnci yüksektir. Kirece orta derecede dayanır. 2-3 Yaşta verime başlar ekonomik olarak 3-4 yaşta verim alınır. Türkiye şartları için çok uygun bir anaçtır.

P-HL A: Holovously meyvacılık araştırma ve islah enstitüsü tarafından geliştirilmiş Çekoslavakya orijinli hibrid anaçtır. Prunus avium X Prunus cerasus klonal seleksiyonudur. Verimi teşvik eden yarı bodur bir anaçtır. Sulak alana ihtiyaç duyar. Taban suyuna direnci yüksektir. Kirece orta derecede dayanır. 3-4 Yaşta verime başlar ekonomik olarak 4-5 yaşta verim alınır.

KİRAZ ÜRETİMİNDE KULLANILAN DİĞER BAZI ANAÇLAR

Gisela 5: Prunus canescens x Prunus cerasus klonal seleksiyonudur. Bodur anaçtır taç yapısı ufaktır. Süzek, su tutma kapasitesi iyi, verimli topraklarda iyi yetişir. Kuaklığa dayanıksızdır. 2-3 Yaşta verime başlar ekonomik olarak 3-4 yaşta verim alınır. Toprak verimliliğine bağlı olarak destek gerektirebilir.

Gisela 6: Almanya Giessende yürütülen çalışmalar sonucu elde edilmiş Gisela serisinin yarı bodur anacıdır. Prunus canescens x Prunus cerasus hibritidir. Gisela 5 ten bir kademe daha kuvvetlidir. Kirece ve taban suyuna karşı gösterdiği tepkiler bakımından Gisela 5 ile aynı olmasına rağmen kuraklığa bir kademe daha dayanıklıdır. Ağır killi oksijensiz topraklara uygun değildir. Süzek, su tutma kapasitesi iyi, verimli topraklarda iyi yetişir, 3-4. Yaşlarda verime başlar. Köklerin toprağa tutunması zayıftır.

GM 79 (Camil) : GEMBLOUX Serisine ait bu anaç Japon orjinli olup Belçikada oluşturulmuş hibrit bir anaçtır. Belçikalı araştırıcılar dikim sıklığı olarak dönüme 30-45 ağaç kullanıyorlar. Kiraz çeşitleriyle uyuşması iyi ise de Kanada çeşidi Summit ile uyuşmazlık bildirilmiştir. Erken ürünlenme ve verimlilik çok iyidir. Ancak ıslak topraklara tahammülsüzdür ve Phytoptora’nın neden olduğu ölümler görülmüştür. Kış soğuklarına mukavemeti iyidir ve kazık istemez.

GM 61/1 (Damil):GEMBLOUX Serisine ait orta güçte anaçlardır. F 12/1’in yarısı veya 2/3’ü kadar büyürler. Damil toprağa yeterli tutunmakla beraber ilk birkaç yıl kazık ister. Piç çıkarma eğilimindedir. Yüksek pH’ya orta hassas, fakat Phytophtora’ya yeterli (orta-ılımlı) dayanıklıdır. Kış soğuklarına dayanımı iyidir.

GM 9 (Inmil) : GEMBLOUX Serisine ait bu anaç Japon orjinli olup Belçikada oluşturulmuş hibrit bir anaçtır. Bodur bir anaçtır ağaç bedeni F12/1’in 2/3 veya 3/4’ü kadar olmaktadır. Sulama, budama ve bakıma bağlı olarak ağaç bedeni değişiklik gösterebilir. Inmil üzerindeki ağaçlarda seyrek dallanma ve dik büyüme görülebilir. Islak topraklarda iyi büyümez ve Phytophtora’ya çok hassastır. Kazığa ihtiyaç duyar.

Piku 1: Piku anaçları Almanya Dresden/ Pillnitz’teki yetiştirme programı neticesinde ortaya çıkmış klonlardır. Piku1 (P. avium × (P. canescens × P. tomentosa)) Hibriti olup Maxma14’den biraz daha büyüktür. Gisela6’ya göre toprağa tutunumu daha iyidir. Piku1 dışımda Piku3 ve Piku4 klonları mevcut olup Piku4 Prunus Avium’un %60-65’i, Piku1 %65-70’i ve Piku3 %90’ı kadar taç yapar. Farklı kiraz cinsleriyle uyuşmaları iyidir. Kuru ve kumlu toprakları severler.

Tabel/Edabriz: INRA Tarafından Fransa’da Prunus cerasus’tan sellekte edilmiştir. Tabel/Edabriz ağaçları bodurdur. F 12/ 1 ‘in % 15 –20si kadar bir beden oluştururlar. Ancak, toprak tipi ve çevre şartlarının Tabel/Edabriz ağaçlarının beden büyüklüklerine etkisi oldukça fazladır. Üzerlerine aşılanan kirazlar erken meyveye yatarlar, bol ürün verirler. 2-3 Yaşta verime başlar. Toprağa iyi tutunurlar. Organik madde bakımından zengin, tınlı, süzek, verimli, derin toprakları isterler. Kurak ve ph’ın yüksek olduğu topraklarda az gelişme gösterir. Phytophthora’ya hassastır.

Weiroot158: Almanya’da Prunus Ceraus’tan selekte edilmiş Weiroot serisine ait bodur bir anaçtır. Erken ve bol ürün verme eğilimindedir. Desteğe ihtiyaç duyar. Weiroot’un aynı zamanda 10, 13, 14, 53, 72 numaralı seleksiyonları da mevcuttur. Almanya, İsviçre, ve İngiltere’deki denemelerde bazı kiraz çeşitleriyle uyuşmazlık göstermiştir. Almanya’da denenen Klon 158, Weiroot serisinin İngiltere deki East Malling deneme istasyonunda denemeleri gerçekleştirilen Weiroot10 klonun dan daha bodur olduğu, erken verime yattığı ve bol ürün verdiği görülmüştür.

Cherry Varieties

Early Lory: Çok erkenci. P.Argot tarafından Fransada geliştirilmiştir. Ağaçları Orta kuvvette ve verimlidir, kendine verimsizdir. Meyveleri orta veya ortadan biraz daha büyüktür; koyu kırmızı renklidir; koyu kırmızı meyve eti orta dayanıklılıkta, tatlı fakat çok hafif mayhoş, orta sululukta ve çekirdeğe yarı yapışıktır. Burlat’tan 3-4 gün önce hasat edilir.
Early Burlat:Çok erkenci çeşitler arasında en yaygın olanıdır, meyve kalitesi piyasaya çıktığı dönem göz önüne alınırsa çok kalitelidir. Ağaçları yarı dik orta kuvvete gelişir. Çok verimli bir çeşit olup aşırı yağışlı yıllarda %25 oranında meyve çatlaması yapar. Bu bakımdan olgunluğa yakın dönemde yağış almayan bölgelerde önerilir. Meyveleri iri kısa kalın saplı, parlak koyu kırmızı renkte, sert, çok sulu, ince yapılı ve kalitelidir. Hasat zamanı Mayıs ayının üçüncü haftasıdır. Metron Premier ve Noir de Guben tarafından tozlanır.
Prime Giant: Erkenci. Marvin Niece tarafından California’da geliştirilmiştir. Ağaçları yayvan orta kuvvette gelişen çok verimli bir çeşittir. Erkenci olmasına rağmen meyveleri 10-11 gr. Ağırlığında çok iri, kalp şeklindedir. Sapı orta uzunlukta meyve dış kabuğu parlak kırmızı renktedir. Meyve eti pembemsi sert sulu ve aromatiktir. Çatlamaya karşı hassastır. Hasat zamanı Early Burlat’tan 10 gün sonra Mayıs ayının sonundadır.Early Burlat ile birbirlerini karşılıklı tozlarlar.
Metron Premier: Orta mevsim. Ağaçları çok verimli olup hiç meyve çatlaması yapmaz. Meyveleri kalp şeklinde iri, koyu kırmızı-mor renkli, orta sert, sulu, ince yapılı ve kalitelidir. Early Burlat için tozlayıcı olarak kullanılır.
Metron Bigerrau: Orta mevsim, ağaçları çok verimli olup %1 oranında meyve çatlaması yapar. Meyvesi yuvarlakça kalp şeklinde, parlak koyu kırmızımsı-kahverengi, sert gevrek, sulu, çok kalitelidir. Meyve rengi çok beğenilen kiraz çeşididir.
Noir de Guben: Geç mevsim, ağaçları çok verimli olup %6 oranında meyve çatlaması yapar. Meyvesi yuvarlak şekilli, iri, koyu kırmızıya çalan kahverengi, hemen hemen siyah renkli sert-çok sert, gevrek ve kalitelidir. Early Burlat için tozlayıcı özelliği vardır.
Stella: Geç mevsim, ağaçları yarı dik ve kuvvetli gelişir. Çok verimli olup %9 oranında meyve çatlaması yapar. Meyveleri fıçı şeklinde, çok iri, parlak koyu kırmızı renkli tatlı ve lezzetlidir. Sapı orta uzunluktadır. Kendine verimli çeşittir.
Bigerreau Gaucher: Geç mevsim, ağacı verimli olup %1 oranında meyve çatlaması yapar. Meyvesi yuvarlak kalp şeklinde, iri, hemen hemen siyaha yakın, oldukça koyu kırmızı renkli, sert gevrek, suludur. Isparta yöresindeki bir çok bahçe meyve kalitesi çok iyi olmamasına karşın, Ziraat-900 için iyi bir tozlayıcı olmasından ötürü 2/3 oranında Bigerrau Gaucher ve meyve kalitesinden ötürü 1/3 oranında Lambert kullanmaktadır.
Lambert: Çok geç, ağaçları çok verimli olup %18 oranında meyve çatlaması yapar. Verimli bir çeşit olduğundan olgunluğa yakın dönemlerde yağış almayan bölgelerde bir çok çeşit için tozlayıcı olarak tavsiye edilir. Ağaçları dik ve kuvvetli büyür. Meyveleri çok iri koyu parlak kırmızı renkli, sert, lezzetli ve çok kalitelidir. Ana çeşit 0-900 olarak tesis edilen bahçelerde ana çeşide nispeten benzerliği açısından tozlayıcı olarak tercih edilir, ancak kullanılan tozlayıcılar içindeki oranının 1/3’ü geçmemesi tavsiye edilir.
Metron Late:Çok geç, ağaçları yarı dik ve kuvvetli gelişir. %4 Oranında meyve çatlaması yapar. Meyvesi yuvarlakça, donuk sarı zemin üzerine parlak-pembemsi-kırmızı renkli, sert, gevrek sulu ve kalitelidir. Çok aşırı meyve verdiği için meyveler küçük ve yuvarlak olur, kuvvetli budanırsa meyve irileşir. Ancak, iyi bir tozlayıcı olmasından dolayı bol çiçek vermesi için az budanır. Lambert, Gaucher, Merton Marvel, Karabodur tarafından tozlanır. 0-900 İle bahçe tesisinde tozlayıcı olarak tavsiye edilen bir çeşittir.
Starks Gold: Çok geç, ağaçları yarı dik ve kuvvetli gelişir. Çok verimlidir, bol çiçek açması nedeniyle bir çok çeşide tozlayıcı olarak kullanılır, %3 oranında meyve çatlaması yapar. Taşımaya dayanımı azdır. Meyve orta irilikte, yuvarlak ve sarı renklidir. Sofralık kalitesi iyi değildir, sanayiye uygun bir çeşittir. Reçel üretimi ve salamura olarak değerlendirilmektedir. Endüstri çeşidi olarak önemli bir çeşittir. Lambert, 0 900 Ziraat çeşitleri tarafından tozlanır. 0-900 ile tesis edilen bahçelerde tozlayıcı olarak dikkate alınması gereken bir çeşittir.
Ziraat 0-900: Çok geç, ağaçları çok kuvvetli, hızlı ve dik gelişir. Ağaçları verimli olup meyve çatlaması yapmaz. Ülkemizde farklı yörelerde farklı adlarla anılır. Halk arasında Napolyon denildiği zaman kastedilen iri, kaliteli Türk kirazı’dır. Salihli’de Allah Diyen, Malatya’da Dalbastı, Çanakkale’de fıs fıs, Akşehir’de Akşehir Napolyonu, Uluborlu’da Uluborlu Kirazı olarak bilinir. Meyveleri çok iri ve kaliteli, kalp şeklinde, uzun saplı, meyve kabuğu kırmızı, meyve eti açık kırmızıdır, sert, gevrek ve suludur. Taşımaya çok dayanıklı olduğu için ihracatta istenilen bir çeşittir. Hasat zamanı haziran ayının son haftası olmakla birlikte rakımın yükselmesiyle Toros yaylalarında 1500-2000m’de Ağustos ayına kadar uzamaktadır. Kiraz üretim ve ihracatımızın büyük bölümünü oluşturur. Kendine verimsiz olduğundan mutlaka tozlayıcı gerektirir. Starks Gold, Metron Late, Bigeraau Gaucher, Lambert, Jubile tarafından tozlanır.
Schneiders Nordwunder: Çok geç, ziraat 0-900 ile eş zamanlı. Avrupanın lider kiraz çeşitlerindendir. 1850 yılında Schneider’in Almanya Guben/Neisse’deki arazisinde keşfedilen “Schneiders späte Knorpelkirsche’nin” bir mutasyonudur. Almanyada modern kiraz plantasyonlarında çok tercih edilen bir cinstir. Meyvesi çok iri, sert, kalp şeklinde ve lezzetlidir. Ziraat 0-900’e çok benzer, ziraat 0-900 kalitesindedir. Hatta Türkiyede’ki denemelerde ortalama meyve büyüklüğü ziraat 0-900’den biraz daha fazla olarak gerçekleşmiştir. Monilya hastalığına duyarlıdır. Regina için tozlayıcıdır. Merton Late, Starks Gold tarafından tozlanır. Ziraat 0-900 için alternatif oluşturabilecek tek kiraz cinsidir.
Regina: Jork Meyve Araştırma enstitüsünde Schneiders Späte Knorpelkirsche ile Rube'nin çaprazlamasıyla 1957 yılında geliştirililen Regina Almanya’da 1981 Yılında piyasaya çıkarılmıştır. Regina’nın meyveleri çok iri, yuvarlak, siyaha yakın koyu kırmızı, sert ve sulu, hoş kokulu ve tatlıdı. Sapı uzun ve kalındır. Ağaçları dik ve kuvvetli piramit şeklinde gelişir oldukça verimli bir çeşittir. Çok geçççidir hasat zamanı 0-900 Ziraattan 7-10 gün sonradır. Zirat 0-900 ün hemen arkasından Kordia ve Sweet Hart ile birlikte geççi bahçelerin tesisinde kaliteli bir çeşit olarak kullanılabilir. Tozlayıcıları: Starks Gold, Kordia, Schneiders Nordwunder’dır. Çiçeklenmesi oldukça geçtir. Ziraat 0-900 Regina’dan 2-3 gün önce çiçek açar, bir çok bölgede Regina tozlayıcı olarak ziraat 0-900 için kullanılabiilir.
Kordia: Çok geç, Ziraat 0-900’den 4-5 gün sonradır. Çek Cumhuriyeti orjinli Doğu ve Batı Avrupada yaygın olarak kullanılan bir kirazdır. A.B.D. de Attika olarak bilinir. Amerika’nın en önemli ihracat kirazı olan Bing’den daha iri, daha sert ve çatlamaya karşı’da daha az hassastır. Geç çiçek açması nedeniyle Regina, ve 0900 Ziraat için tozlayıcı olabilir. Meyvesi iri, kalp şeklindedir. Meyve eti çok sert dokulu, koyu kırmızıdır, pembe çizgilidir. Kabuk rengi koyu kırmızıdır. Bigarreau gaucher, Regina, Metron Late, Stella, Nordwunder tarafından tozlanmaktadır.
Sweet Heart: Çok geç, Ziraat 0-900’den 15-20 gün sonra hasat edilir. Ağaçları geniş ve kuvvetlidir. Meyve çatlaması azdır. Çok bol meyve verir bundan dolayı kuvvetli budanmalıdır. Kuvvetli budandığı taktirde meyveleri iri, kalp şeklinde uzun saplı ve kırmızı renklidir. Verimi yüksek ve süreklidir. Çok verimli olması nedeniyle kuvvetli gelişen anaçlara aşılanması tavsiye edilir. Kirazda az sayıda mevcut olan kendine verimli çeşitlerden biridir.Nar Çeşitleri

Hicaz Nar: Antalya Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü (BATEM) tarafından tescilli, gerek iç gerekse dış pazarda en çok tutulan nar çeşididir. Türkiye nar ihracatının büyük bölümü Hicaz nar’dır. Geççi, bölgeye ve mevsime bağlı olarak 5-25 Ekim arasında hasat edilir. Soğuktan zararlanma eşiği ağaç için -100C dir. Mayhoş nardır. Depolamaya çok uygundur uygun koşullarda 6 ay depolanabilir. Bölgeye, toprak ve bakım koşullarına bağlı olarak en erken 3. Yılda ekonomik verime yatar. Meyve boyu ve ağırlığı çok büyüktür. Kabuk rengi kırmızı dane rengi koyu kırmızıdır. Usare randımanı %48.91. Dane Randımanı %50. Çekirdek orta sert. Verim >41 kg/ağaç. Yeme kalitesi mükemmeldir. Gerek sofralık gerekse sanayi olarak tüketime uygundur.
Caner Nar (Çekirdeksiz): Dr. Caner Onur tarafından geliştirilerek ülkemizde çekirdeksiz nar adı altında satılmıştır. Depolanmaya uygundur. Meyve boyu ve ağırlığı büyüktür. Kabuk rengi Koyu kırmızı dane rengi bordo, koyu kırmızıdır. Kabuk rengi ve meyve büyüklüğü tatmin edici olduğu için son senelerde ihracat için gündeme gelmektedir. Gerek sofralık gerekse sanayi olarak tüketime uygundur.
Wonderful: Dış kabuk Koyu kırmızı dane rengi kırmızıdır. Meyve büyüküğü büyük – orta arasında olup özellikle daneleme için uygundur. Tadı Mayhoş ve lezzetlidir.
Deve Dişi: Dış kabuk rengi yeşil – açık kırmızıdır. Meyve büyüklüğü çok iri olup ağaçları çok verimlidir. Yumuşak çekirdekli tatlı nardır. Dane rengi açık kırmızı olup yeme kalitesi mükemmeldir. Yurt içinde Tüketilen ayrıca Arap ülkelerine de ihraç edilen son derece lezzetli bir nar çeşididir.
Esin Nar: Antalya BATEM tarından tescil aşamasında olan tatlı nar çeşididir. Soğuktan zararlanma eşiği ağaç için -100C dir. Tatlı nar olduğu için depolanmaya Hicaz nar kadar uygun değildir. Bölgeye, toprak ve bakım koşullarına bağlı olarak en erken 3. Yılda ekonomik verime yatar. Meyve boyu ve ağırlığı çok büyüktür. Kabuk rengi Koyu kırmızı dane rengi koyu kırmızıdır. Dane Randımanı %53,78. Çekirdek yumuşak. Verim orta 20-40 kg/ağaç. Sofralık olarak tüketime uygundur.
İzmir Çekirdeksiz: Dış kabuk rengi kırmızı ve dane rengi yine kırmızıdır. Meyvesi orta büyüklükte olup çekirdek son derece yumuşaktır. Çok lezzetlidir.
İzmir 23: Ege tarımsal araştırma enstitüsü tarafından tescil edilmiş tatlı nar. Ağacı orta kuvvetli olup orta verimlidir. Meyve büyüktür. Kabuk rengi şeker pembe, tane ve şıra rengi kırmızıdır. Tane randımanı %57,23, tanede çekirdek oranı %14,28, şıra randımanı %47,85 olup tatlı ve yumuşak çekirdekli bir çeşittir.
Caner Nar (Tatlı): Antalya BATEM’den emekli Dr. Caner Onur tarafından geliştirilmiş tatlı nardır. Meyve boyu küçük-ortadır. Kabuk rengi Koyu kırmızı dane rengi bordo, koyu kırmızıdır.

Actual

  • Certificated Ziraat 0-900 saplings grafted to semi-dwarf rootstocks and their pollinators for cherry planting for winter season are ready in our stocks.
  • If you order now, we will be able to provide the desired rootstocks and the cherry varieties for the upcoming season.
  • We establish turnkey cherry and pomegranate orchards.
  • As of 24.08.2011 our firm started serving PHLC dwarft cherry rootstocks as the first and only licensed producer in Turkey.

Contact

Meyfid Fidan Tarım Ürünleri ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.


Atatürk Mah. Cumhuriyet Cad. No:44 45930 Köprübaşı – Manisa Tel / Fax: +(90) 0236 / 571 37 04 Mobil Tel: +(90) 0532 231 22 07

Copyright 2011 Tüm Hakları Saklıdır | Meyfid Fidan Tarım Ürünleri ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.